Op dit deel van de website kun je informatie vinden om jezelf een beeld te vormen over taekwondo en Taekwondo vereniging Tong-Il Venray. In de verschillenden hoofdstukken wordt in gegaan op:
- wie is Tong-Il
- wat is taekwondo en de bijbehorende doelstellingen;
- welke banden (graduaties) je kunt behalen.


Proeflessen
Heb je de informatie gelezen en spreekt het je aan om taekwondo te gaan beoefenen bij Tong-Il, dan ben je van harte welkom om 2 gratis proeflessen/trainingen mee te doen zodat je kunt ervaren wat de sport inhoud en of je het leuk vindt, dit kan in gewone sportkleding. De trainingstijden zijn afhankelijk van de leeftijd en zijn te vinden op Locatie & Trainingen.


Als je een proefles komt volgen mag je iemand meebrengen (ouder, vriend/vriendin/etc.).


Neem altijd EERST contact op als je aan een proefles wilt deelnemen.


Je kunt telefonisch contact opnemen met de hoofdtrainer Heidy Litjens op 06 - 244 11 478 om af te stemmen wanneer er kan worden meegedaan met de proefles/trainingen:
-  5-10 jaar = Mono's/Pupillen;
- 11-14 jaar = Aspiranten;
- 15 jaar en ouder = Junioren & Senioren.


NB. Deelname aan een (proef)training betekent automatisch dat je akkoord bent met het Reglement, Privacy Policy (Privacy Beleid/AVG) en Regeling Ongewenst Gedrag. >>> Deelname aan een proeftraining geschied altijd op eigen risico.

>>> Leden zijn verzekerd voor ongevallen en aansprakelijkheid via hun verplichte lidmaatschap van Taekwondo Bond Nederland (mits die betaald is).


Lidmaatschap TONG-IL en TBN

Als je na de kennismakingslessen lid wilt worden, kun je het inschrijfformulier downloaden en een scan of foto mailen naar het Tong-Il mailadres dat onder op het formulier staat.

Download Inschrijfformulier


Om teakwondo te beoefenen bij Tong-Il moet je lid worden van Tong-IL en Taekwondo Bond nederland.
Lidmaatschap van Tong-Il
Het lidmaatschap van Tong-Il is de volgende contributie per kalenderjaar:
- Leeftijd tot 18 jaar: €210 per jaar bij vooruitbetaling;
- Vanaf 18: €240,- per jaar bij vooruitbetaling.


Voor het beoefenen van taekwondo zul je onder andere een taekwondo-pak, band en beschermingsmiddelen moeten aanschaffen.  Indien gewenst kun je ook een Tong-Il trainingspak en/of Tong-Il t-shirt aanschaffen. Meer informatie is te vinden op Kleding & Beschermingsmiddelen.

Lidmaatschap Taekwondo Bond Nederland
Alle leden van Tong-Il zijn onder andere in verband met de collectieve aansprakelijkheids- en ongevallen verzekeringen verplicht aangesloten bij de Taekwondo Bond Nederland (TBN), de kosten voor de jaarlijkse TBN-contributie wordt door ieder lid zelf betaald. Na de inschrijving bij Tong-Il geven we de gegevens door aan TBN, zij zullen het lidmaatschap zelf facturen naar de leden.


Betaling contributies Tong-Il en TBN
Ben je op 1 januari lid van Tong-Il:

-  dan wordt de contributie bepaald aan de hand van je leeftijd op 1 januari. In de loop van januari ontvang je de factuur voor de contributie van Tong-Il.

- half januari ontvang je de factuur voor de contributie van TBN rechtstreeks van de TBN.


Tong-Il is ingeschreven in de Kamer van Koophandel als Taekwon-Do Vereniging Tong Il onder nummer 40164616 en maakt gebruik van Mollie voor het innen van de contributie.


Wordt je gedurende het jaar lid van Tong-Il:
- wordt de contributie bepaald aan de hand van je leeftijd op dat moment;
- worden de contributies van de Tong-Il en de TBN (door TBN te bepalen) naar rato van de resterende tijd berekend en ontvang je na inschrijving zo spoedig mogelijk de facturen voor de contributies van Tong-Il en de TBN.


Let er in alle gevallen op dat je de contributies van Tong-Il en TBN betaalt binnen de betalingstermijn i.v.m. de verzekeringen!


Voor vragen mbt het TBN-lidmaatschapsnummer en/of contributie dien je rechtsreeks contact op te nemen met de ledenadministratie van de TBN.


Kun je de contributie niet (meer) betalen? Klik dan hier.


Menu