Jeugd Fonds Sport Limburg / Stichting Leergeld Venray


Niet ieder gezin heeft evenveel geld te besteden waardoor er (te) weinig geld is om te sporten of de benodigde spullen aan te schaffen. 

Het Jeugd Fonds Sport Limburg kan in bepaalde gevallen ondersteuning bieden bij het betalen van de contributie en/of materialen.


Voor élk kind
Sport en cultuur verrijkt het leven van elk kind. Bij een club maken kinderen nieuwe vrienden, leren ze rekening te houden met elkaar, krijgen en vergroten ze hun zelfvertrouwen en vergeten ze even hun zorgen. Dat gunnen we alle kinderen. We hopen daarom ieder kind dat wil sporten te verwelkomen.


Kun je het lidmaatschap, contributie en/of benodigdheden niet (meer) betalen? Vraag dan hulp aan het Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg. Ga naar www.kieseenclub.nl en dien meteen je aanvraag in zodat je kind lid kan worden of blijven.
De aanvraag voor Jeugdfonds Sport kan ook via Stichting Leergeld Venray worden gedaan.


Zorg bij het aanvragen van ondersteuning dat je het maximale bedrag aanvraagt zodat je de contributie van Tong-Il en TBN vergoed krijgt. Neem voor dat je de aanvraag indient EERST contact op met de voorzitter van Tong-Il voor meer informatie/uitleg over het aan te vragen bedrag.


Heb je vragen over het Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg?
Neem dan contact op per e-mail via limburg@jeugdfondssportencultuur.nl of telefonisch via 06 50 90 45 04.


Menu