Zaken die we als Tong-Il belangrijk vinden om op een nette en verantwoorde wijze te kunnen trainen zijn beschreven in de onderstaand reglement. Deelname aan trainingen betekent automatisch dat je met het reglement akkoord gaat.4


Reglement vastgesteld op de Bestuursvergadering 28 maart 2018

  • Amendement op artikel 2.1 per 24 april 2018.
  • Artikel 6.1.1 is bij bestuursbesluit van 10 mei 2023 komen te vervallen.


1.       Algemeen
1.1.     Voor algemene  vragen en/of opmerkingen kun je terecht bij leden van Team Tong-Il. Zij weten naar wie ze je moeten doorverwijzen.
2.       Eigen risico

2.1.     Het deelnemen aan  lessen van en activiteiten georganiseerd door/via Tong-Il geschiedt geheel op eigen risico.
2.2.     Tong-Il is niet verantwoordelijk voor enige schade of letsel welke tijdens de lessen wordt opgelopen.
2.3.     Tong-Il is niet verantwoordelijk voor diefstal van persoonlijk zaken uit het kleedlokaal, voor, tijdens of na de training, tijdens het bezoeken van evenementen, wedstrijden of enige andere activiteit die door Tong-Il wordt georganiseerd.

3.       Persoonlijke hygiëne, sieraden & gezondheid
3.1.     Persoonlijke hygiëne: Bij contact sport is het wenselijk dat men aandacht schenkt aan de persoonlijke hygiëne. Verwondingen door b.v. te lange nagels kunnen infecties veroorzaken en een sterke zweetlucht kan andermans plezier om met je te trainen bederven. Van leden van Tong-Il wordt dan ook verwacht dat zij ordentelijk op de training verschijnen.

3.2.     Sieraden: het dragen van sieraden tijdens de training is verboden. Dit voor de eigen veiligheid en voor die van je trainingspartner. Dus geen piercings, oorbellen, kettingen, armbanden, horloges en ringen tijdens de training. Het dragen van bril en contactlenzen is voor eigen risico.
3.3.     Gezondheid: men dient voor en tijdens de les aan de trainer veranderingen in de gezondheidstoestand kenbaar te maken. B.v., oude en nieuwe blessures, hoofdpijn, misselijkheid enz. Men mag nooit de trainingslocatie tijdens de les verlaten zonder dit aan de trainer mede te delen. Dit is voor eigen veiligheid. (men kan b.v. na een klap, op het toilet ineen zakken).
4.       Kleding & Beschermingsmaterialen
4.1.     Kleding: tijdens de training wordt een dobok (pak) en ti (band) gedragen die de graduatie aangeeft. De dobok dient te zijn voorzien van een verenigings embleem. Voor het betreden van de trainingslocatie zorg je dat je kleding goed zit.
4.2.     Beschermings materialen: op aangeven van de trainer(s) dient men gebruik te maken van één of meerdere beschermende attributen, zoals kruisbescherming (toque), gebitsbescherming (bitje),onderarmbeschermers, scheenwreefbeschermers, pantser en/of hoofdbeschermer. Met uitzondering van pantser en hoofdbeschermer dienen deze door het lid zelf te worden aangeschaft wanneer ze de gele band hebben behaald (8e Geup).

4.3.     Oefenmaterialen: trapkussens, target mits, pantsers en hoofdbeschermers worden door Tong-Il verzorgd. Wanneer deze zijn gebruikt, help je ze ook op te ruimen.
5.       Normen & Waarden
5.1.     Afwezigheid bij de training: wanneer niet wordt deelgenomen aan training, dien je af te melden bij de trainer.
5.2.     Wederzijds respect: van leden wordt verwacht dat zij met respect omgaan met hun mede leden. Ongecontroleerd trainen hetgeen resulteert in het ontstaan van letsel of het bederven van andermans trainingsplezier, wordt niet geaccepteerd.
5.3.     Storend gedrag: Team Tong-Il heeft het recht personen (leden en/of bezoekers) welke storend gedrag vertonen voor, tijdens of na de les de toegang tot de trainingslocatie en/of kleedlokalen te ontzeggen. Bij leden kan bij herhaling eenzijdig het lidmaatschap door Tong-Il worden beëindigd.

5.4.     Kleedlokaal: hang je kleding netjes weg en laat ze niet op de grond slingeren.
5.5.     Trainingszaal (dojang): de dojang heeft binnen oosterse zelfverdedigingstechnieken een belangrijke functie. Daarom wordt bij het betreden en verlaten van de dojang uit respect voor je trainingslocatie gegroet (buiging met je gezicht naar het hart van de dojang).

5.6.     Aanvang en einde van de training:  bij aanvang en einde van de training wordt als groep gegroet op aangeven van de trainer.
5.7.     Trainers: de leerlingen dienen respect te hebben en tonen richting de trainers.  Wanneer de trainers praten of uitleg geven, ben je stil. Aanwijzingen van de trainers volg je op. Vragen stellen mag, maar het laatste woord is altijd aan de trainers. Zij zullen handelen uit het oogpunt van veiligheid en verantwoordelijkheid.

5.8.     Tussentijds verlaten van de dojang: gedurende de training dien je aan de trainers toestemming te vragen als je de dojang wilt verlaten.
5.9.      Kijklessen: de trainingen voor mono's en pupillen zijn alleen toegankelijk voor de deelnemende kinderen en Team Tong-Il.  Uitzonderingen daarop zijn:
- begeleiders van kinderen die meedoen in het kader van de kennismakingslessen;
- de kijklessen die iedere eerste training van de maand plaats vinden.

6.       Lidmaatschap en extra bijdragen
6.1.    Lidmaatschap Tong-Il: een lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.
6.1.1.Inschrijfgeld: bij inschrijving dient eenmalig inschrijfgeld te worden betaald.
6.1.2.Contributie: voor je lidmaatschap betaal je een jaarcontributie bij vooruitbetaling. Wanneer je gedurende het jaar lid wordt, wordt de contributie naar rato op maandbasis berekend. In uitzonderlijke gevallen kan de penningmeester ontheffing verlenen aan het jaarlijks vooruitbetalen van de contributie en een lid toestemming geven om in gelijke maandelijkse termijnen te betalen per automatische incasso.

6.1.3.Extra bijdragen: voor examens, wedstrijden en extra activiteiten kan een extra bijdrage worden gevraagd die door het bestuur worden vastgesteld.
6.1.4.Beëindiging: opzegging kan via de mail of contactformulier op de website onder vermelding van naam, lidmaatschapsnummer, datum wanneer opzegging ingaat (datum vanaf wanneer je geen trainingen meer komt volgen) en reden van opzegging. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het kalenderjaar eindigt, blijft niettemin contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

6.1.5.Opzegtermijn van het lidmaatschap voor het opvolgende jaar dient uiterlijk 30 november van het voorgaande jaar binnen te zijn.
6.2.      Lidmaatschap TBN: alle leden van Tong-Il zijn onder andere in verband met de verzekering verplicht aangesloten bij de Taekwondo Bond Nederland (TBN).

6.2.1.    Aanmelding: na de inschrijving bij Tong-Il geven geeft Tong-Il de gegevens door aan TBN, zij zullen het lidmaatschap verder regelen.
6.2.2.Beëindiging: het lidmaatschap van TBN dien je zelf op te zeggen via de ledenadministratie van TBN in overeenstemming met de regels van TBN.


Menu