Grensoverschrijdend gedrag en meldplicht seksuele intimidatie en misbruik

Uit onderzoek blijkt dat trainers, coaches of andere begeleiders ontoelaatbaar gedrag soms gedurende een langere periode of in wisselende clubs of verenigingen kunnen manifesteren. Om dit een halt toe te roepen komen NOC*NSF en de daarbij aangesloten sportbonden, waaronder ook de Taekwondo Bond Nederland, in actie.


Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Grensoverschrijdend gedrag omvat al het gedrag dat ingrijpende en schadelijke gevolgen heeft voor één van de partijen, vaak de leerling. Meestal is er sprake van een verschil in macht, een afhankelijkheidsrelatie tussen de sporter en de coach/trainer/begeleider. Het lastige is dat die gevolgen soms pas na vele jaren merkbaar worden, dus achteraf krijgt de (ex)sporter last van de ingrijpende gevolgen.


Voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag zijn:
• seksuele intimidatie
• seksueel misbruik
• doping
• matchfixing
• agressie


Meldplicht bij (redelijk vermoeden van) seksuele intimidatie en misbruik
Dat het grensoverschrijdend gedrag soms jarenlang kon voortduren zonder dat er actie is ondernomen is schrijnend. Door de anonimiteit kan dit gedrag gedurende een langere periode of binnen andere verenigingen doorgaan en heeft dan wellicht meer slachtoffers tot gevolg dan wanneer tijdig actie ondernomen was.


Daarom is besloten dat iedereen die een functie heeft binnen een sportclub, sportvereniging of sportbond de verplichting heeft tot het melden van zulk ontoelaatbaar gedrag. Deze meldplicht houdt in dat begeleiders en bestuurders van een taekwondovereniging, -club of –sportschool en begeleiders en bestuurders van de TBN verantwoordelijk zijn om (een redelijk vermoeden van) seksuele intimidatie en misbruik te melden.


Ook leden binnen de vereniging hebben de zorgtaak om dit grensoverschrijdend gedrag te melden. Hoewel zij geen verplichting hebben zijn zij ook van groot belang om dergelijk wangedrag actief aan te pakken.


Wat doe je als je dit grensoverschrijdend gedrag bemerkt
Een bestuurder, trainer/coach of begeleider heeft de verplichting om (een redelijk vermoeden) van seksuele intimidatie of misbruik te melden bij de vertrouwenscontactpersoon (VCP) van de Taekwondo Bond Nederland (TBN). De vertrouwenscontactpersoon kan adviseren ten aanzien van eventuele vervolgstappen zoals aangifte bij de politie of melden bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR). De namen en contactgegevens van de VCP zijn te vinden op de TBN website onder Functionarissen via onderstaande knop .


TBN Vertrouwens Contact Persoon


Menu